Yrityksille

Työntekijän yksi sairaslomapäivä maksaa työnantajalle keskimäärin 350 euroa. Jos kyse on asiantuntijatehtävistä, voi sairaslomanpäivän hinta nousta jopa 1 000 euroon. (Työterveyslaitos) Sairaslomien ennaltaehkäisy työntekijöille ja esimiehille tarjottavin koulutuksin, luennoin ja valmennuksin tulee aina halvemmaksi kuin viikkoja tai kuukausia kestävät sairaslomat. Puhumattakaan inhimillisyydestä. Työuupumuksesta sairaslomalla oleminen ei ole lomaa, vaan sairaudesta toipumista.

Mikä sitten ajaa meidät uupumuksen partaalle ja sen yli? Miten tunnistaa oireet ajoissa ja painaa jarrua ennen kuin romahdus suistaa elämän raiteiltaan? Ja miten aloittaa toipuminen, kun voimat on loppu?

Luennot ja valmennukset

Luennoilla keskitytään työuupumuksen ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen. Mikä töissä uuvuttaa? Mitkä ovat ne varoitusmerkit, joihin herätessä voisi uupumuksen vielä ehkäistä? Luennoilla puhumme myös toipumisprosessista. Mikä auttaa toipilaan töihin paluussa ja miten estää uudet uupumiset?

Luentojen tarkoitus on herätellä työntekijöitä pohtimaan omaa jaksamistaan. Kun luennolle lisätään hyvinvointia tutkivia ja tukevia harjoituksia, saadaan aikaan laajempi valmennus.

Valmennusten hyödyt yrityksille:

 • Ymmärrys työuupumuksen vakavuudesta lisääntyy koko yrityksessä
 • Työntekijät osaavat tunnistaa uupumuksen oireet ajoissa ja puuttua asiaan ennen pitkiä sairaslomia
 • Ymmärrys oman hyvinvoinnin tärkeydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä konkretisoituu
 • Innostuneemmat työntekijät, jotka jaksavat työssään paremmin

Kenelle?
Koko henkilökunnalle. Luento voi toimia myös osana työhyvinvointipäivää.

Mitä?

 • luennot 1,5 tuntia
 • valmennukset 0,5 - 1 päivää

Miksi?
Jotta yhdenkään työntekijän ei tarvitsisi jäädä enää sairaslomalle työuupumuksen takia.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teidän yritykselle sopiva valmennus!

Luennot ja työpajat esimiehille

Esimiehen rooli on usein kovin laaja. Omien työtehtävien lisäksi tulee huolehtia tiimin lomat ja työajan seurannat, kehityskeskustelut ja työtehtävien järjestelyt. Tiimin jaksaminen, kuormitus ja hyvinvointi kuuluvat myös esimiehen tehtäväkenttään. Kaiken tämän lisäksi tulisi huolehtia myös omasta jaksamisesta. Jos esimiehellä ei ole tarvittavia tietoja työuupumuksen vakavuudesta, ehkäisystä, tunnistamisesta ja toipumisen tukemisesta, voi oman tiimin jäsenen uupuminen tulla täysin puskan takaa ja aiheuttaa kriisin koko tiimissä.

Esimiehille suunnatuissa työpajoissa paneudumme mm. seuraaviin teemoihin: Miten esimies osaa tunnistaa uupumuksen oireet ja ottaa alaisen jaksamisen puheeksi, jotta romahdukselta vältyttäisiin? Entä miten esimies voi auttaa ja tukea jo uupumuksen polulle astunutta työntekijää? Miten esimiehen tulisi huolehtia myös omasta jaksamisestaan?

Esimiehille käteen jää:

 • Mahdollisuus työuupumuksen oireiden varhaiseen tunnistamiseen
 • Työkaluja jaksamisen puheeksi ottamiseksi alaisen kanssa
 • Konkreettisia neuvoja uupuneen tukemiseksi
 • Käytännön läheisiä keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi

Esimiehille tarkoitetun työpajan voi yhdistää esimerkiksi koko henkilöstölle pidettävän luennon yhteyteen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Tyhy-päivät

Työhyvinvointipäivä, eli tyhy-päivä, sekoitetaan usein yrityksen virkistyspäivään. Virkistyspäivä pitää usein sisällään kivaa yhteistä tekemistä ja esimerkiksi saunaillan. Tosin usein saunaillan jälkeen olo ei olekkaan enää kovin virkeä. Tyhy-päivän tulisi taas pitää sisällään ohjelmaa, joka konkreettisesti auttaa henkilöstöä sekä yrityksen johtoa voimaan paremmin, pitämään huolta omasta henkilökohtaisesta hyvinvoinnistaan, sekä tuomaan työpäiviin selkeyttä, iloa ja onnistumisen tunteita.

Ex-suorittajien järjestämä tyhy-päivä voi koostua esimerkiksi:

 • luennosta työuupumuksen ehkäisystä,
 • harjoituksista henkilökunnalle oman hyvinvoinnin edistämisestä,
 • työpajasta esimiehille työuupumuksen tunnistamisesta, sekä
 • Metsämieli-retkestä

Ota yhteyttä, niin rakennetaan yhdessä teidän yrityksen ja henkilöstön tarpeita palveleva tyhy-päivä!

Metsämieli-retket

Metsämieli-menetelmässä yhdistetään luonnon, liikkumisen ja mielentaitoharjoitusten hyödyt kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaksi ohjelmaksi. Menetelmä perustuu tutkittuun tietoon luonnon hyvinvointivaikutuksista, käyttäytymistieteistä sekä tietoisuustaidoista.
Metsämieli-harjoittelu alkaa luonnon hyvinvointivaikutusten tunnistamisella ja luontoon menemisellä. Menetelmä johdattelee tunnistamaan oman mielen toimintoja, pohtimaan ja kyselemään itseltämme. Mikä auttaa elämään antoisaa ja tasapainoista elämää yhdessä lähimmäistemme ja haaveittemme kanssa? Metsämieli-menetelmän tarkoituksena on psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä mielentaitojen vahvistaminen. Luonnossa keho ja mieli pelaavat yhteen. Menetelmä sisältää yli 100 hyvinvointi- ja liikuntaharjoitusta, joita voi soveltaa omaan arkeen, itselle sopivalla tavalla.

Tutkimusten mukaan luonto vaikuttaa meihin ihmisiin fysiologisesti. Jo kymmenessä minuutissa syke, verenpaine, hengitystiheys ja stressihormonitasot laskevat. Jo kahdenkymmenen minuutin luontoaltistuksen jälkeen myös mieliala kohenee. Luonnossa oleskelu ja ulkoilu vaikuttaa myönteisesti ihmisen kokemaan psyykkiseen terveyteen. Luonto on siis kokonaisvaltaisesti, fyysistä, psyykkistä ja henkistä terveyttä huoltava liikuntapaikka. Menetelmän on kehittänyt kokenut hyvinvointivalmentaja Sirpa Arvonen, joka on tehnyt valmennustyötä terveys- ja luontoliikunnan parissa jo 30 vuoden ajan. Kaikki harjoitukset löytyvät Metsämieli – Mielen ja kehon taskukirja -kirjasta.

Sisältö

Kesto: 1,5 – 4 tuntia
Osallistujat: 1 -15 henkilöä

 • Alustus luonnon hyvinvointivaikutuksista ja mielentaidoista
 • Metsämieli-harjoituksia osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti

Hinta: määräytyy ajan ja osallistujamäärän mukaan.

Kenelle

 • Työporukoille hyvinvointipäivän teemaksi
 •  Kaikille luonnosta ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille

Laura on kouluttautunut Metsämieli-ohjaajaksi ja järjestänyt Metsämieli-retkiä niin yrityksille kuin yksityisille asiakkaille.

Lähdetään yhdessä luontoon!